Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie FLIMCO

  Spotkanie partnerów odbyło 3 i 4 października w Salerno (Włochy). Gospodarzem była firma Essenia UETP.

  Omawiane tematy dotyczyły wstępnej fazy i działań związanych z projektem, jego upowszechniania, zarządzania oraz uzgodniono przyszłe terminy.

  Projekt FLIMCO jest finansowany przez Komisję Europejską z programu Erasmus +, w ramach Kluczowego działania 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, strategiczne partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych.

  Projekt potrwa 24 miesiące, od 1 października 2018r do 30 września 2020r.

  Projekt FLIMCO ma na celu zwiększenie kompetencji finansowych wśród kobiet w społecznościach zmarginalizowanych i młodzieży należącej do grupy NEET, które znajdują się w gorszej sytuacji ze względu na ich stosunkowo niski poziom wiedzy finansowej i sposób, w jaki przekłada się to na codzienne życie.

  Kompetencje finansowe definiowane są, jako: “połączenie świadomości, wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych i ostatecznie osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego”.

  Drugie spotkanie projektu odbędzie się w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2019 r.