Nasze drugie spotkanie projektowe

    Szkoła językowa Eurospeak była gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie FLIMCO. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Southampton (UK) w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku.

    FLIMCO to skrót od Financial Literacy in Marginalised Communities, a projekt dotyczy umiejętności finansowych w społeczeństwach zmarginalizowanych. Tak, więc większość dyskusji dotyczyła tej społeczności (grupy docelowej), do której projekt jest skierowany. Konieczne jest, aby od samego początku skoncentrować się na tym, czego nasza grupa docelowa potrzebuje, aby móc dostarczyć im odpowiednie zasoby.

    Podczas pierwszego dnia partnerzy podsumowali wyniki z etapu badań, aby następnie przejść do dyskusji na temat opracowania kolejnego rezultatu (ram programowych). Kolejno partnerzy wysłuchali pomysłów w temacie opracowania e-platformy. Dzień zakończył się ustaleniem terminów najbliższych zadań.

    Podczas drugiego dnia partnerzy skoncentrowali się bardziej na działaniach związanych z upowszechnianiem (materiałach promocyjnych, aktywnościach w mediach społecznościowych i innych online). Następnie omówiono metody ewaluacji i etapy jej raportowania. Spotkanie zakończyło się ustaleniem terminów kolejnych spotkań i krótkim podsumowaniem ze strony gospodarza, Szkoły Językowej Eurospeak.

    Partnerstwo FLIMCO po raz kolejny spotka się w Schlierbach (Austrii) we wrześniu 2019 roku.