Eurospeak Language Schools (Koordynator)

  Eurospeak Language Schools jest prywatną szkołą języka angielskiego, akredytowaną przez British Council, Independent Schools Inspectorate (ISI) oraz posiada licencję brytyjską Tier 2 General oraz Tier 4 General of the points-based system. Działalność rozpoczęliśmy w 1991 roku i jesteśmy akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English oraz centrum szkoleniowym nauczycieli Trinity College w Londynie. Oferujemy różnorodne kursy językowe i szkolenia zawodowe. Naszym głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom możliwości poprawy swojego życia oraz dążymy do zapewnienia im niezbędnych umiejętności, których potrzebują zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym do osiągnięcia sukcesu. Pomagając im zdobyć te umiejętności, jesteśmy przekonani, że dzięki nim nasi uczniowie będą prowadzić szczęśliwe życie tam, gdzie chcą żyć i pracować. Cenimy także uczciwość i harmonię między uczniami, ich zróżnicowane kultury i narodowości, dzięki czemu rozwijamy silne poczucie wspólnoty.

  Strona internetowa: eurospeak.org.uk


  Danmar Computers

  Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem.
  Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

  Strona internetowa: danmar-computers.com.pl


  Accion Laboral

  „Acción Laboral” jest organizacją non-profit o zasięgu ogólnokrajowym, z ponad 20 biurami i 100 pracownikami. Acción Laboral opracował ponad 100 kompleksowych programów zatrudnienia i szkoleń na poziomie krajowym, wspierając ponad 10 000 użytkowników. Nazwa firmy „Acción Laboral” (działanie w zakresie pracy) wskazuje na jej główną działalność, której celem jest wprowadzenie na rynek pracy i zwolnienia z pracy, poprzez opracowanie zintegrowanych planów zatrudnienia i kursów szkoleniowych. Celem tych programów jest usprawnienie służb zatrudnienia i integracji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób dorosłych z trudnym dostępem do rynku pracy, osób niepełnosprawnych, migrantów, osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży bez kwalifikacji, kobiet, osób o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania umiejętności itp. „Acción Laboral” opracował metodę pracy, która pozwala organizacji na przeprowadzanie programów w dowolnym miejscu i w jasno określonym czasie, osiągając bardzo satysfakcjonujące wyniki. Ta organizacja ma cel społeczny, starając się pomóc w poprawie jakości życia, wskazując na jej wysiłki na rzecz zwolnień monitorowanych.
  Acción Laboral specjalizuje się w szkoleniach dla osób dorosłych. Acción Laboral realizuje szkolenia dla osób dorosłych, pracując z nimi nad komunikacją i podstawowymi umiejętnościami.

  Strona internetowa: accionlaboral.com


  Essenia UETP

  Jesteśmy włoską organizacją, z siedzibą w Salerno, działającą w obszarze szkoleń i zarządzania projektami.
  Nasze podstawowe obszary aktywności obejmują:

  • Projekty europejski, projekty mobilności: tworzymy i wdrażamy projekty w ramach programu Erasmus+. Międzynarodowe staże, szkolenia i zajęcia dla osób poszukujących pracy są skierowane do studentów, absolwentów, nauczycieli i pracowników. Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET MOBILITY CHARTER), wydana przez włoską Agencję Narodową, potwierdza jakość oferowanych usług.
  • Szkolenia: tworzymy i prowadzimy kursy szkoleniowe dla: uczniów, absolwentów, osób bezrobotnych oraz osób, które chcą się przekwalifikować. Zajęcia w klasach połączone są z praktycznymi zajęciami i stażami we Włoszech i za granicą. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i kończą się uzyskaniem uznawanego certyfikatu.
  • Doradztwo zawodowe: prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie luki pomiędzy popytem a podażą w zakresie realizacji staży w ramach programu Gwarancja dla młodzieży, który ma pomóc osobom w wieku 15-29, w wejściu na rynek pracy. W tym celu, Essenia UETP prowadzi następujące działania: informowanie i uwrażliwianie, doradztwo zawodowe, promowanie staży w przedsiębiorstwach we Włoszech i za granicą.
  • Konsulting: oferujemy doradztwo dla firm zewnętrznych w zakresie logistyki, pozyskiwania pracowników, szkoleń językowych, przygotowania kulturowego i pedagogicznego, monitoringu, administracji, itp. Pomagamy podmiotom publicznym i prywatnym w tworzeniu i zarządzaniu projektami UE, jak również tworzeniu sieci partnerskich, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

  Strona internetowa: esseniauetp.it


  SPES Zukunftsakademie “Future Academy”

  SPES (łacińskie słowo oznaczające „nadzieję”) Future Academy to prywatne, pozarządowe centrum edukacyjne (w Schlierbach) mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia dobrej jakości życia na obszarach wiejskich dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Cztery zespoły projektowe SPES pracują nad potencjalnymi obszarami konfliktu („hotspotów”) w naszym społeczeństwie:

  • Rozwój regionalny i uczestnictwo w życiu obywatelskim
  • Akademia rodzinna i edukacja dorosłych
  • Zrównoważony biznes i zarządzanie
  • Fundacja Pracy

  SPES prowadzi również własny hotel seminaryjny (z 70 łóżkami) i koncentruje się na regionalnej, ekologicznej żywności, a także nad marketingiem bezpośrednim dla rolników i ich produktów rolnych. Dodatkowo hotel oferuje „Kolację w ciemności”. SPES Future Academy korzysta z systemu jakości ISO 9001: 2000 i posiada certyfikat Ö-Cert, jako dostawca edukacji dorosłych.

  Strona internetowa: spes.co.at