Nasze drugie spotkanie projektowe

    Szkoła językowa Eurospeak była gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie FLIMCO. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Southampton (UK) w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku. FLIMCO to skrót od Financial Literacy in Marginalised Communities, a projekt dotyczy umiejętności finansowych w społeczeństwach zmarginalizowanych. Tak, więc większość dyskusji dotyczyła tej społeczności (grupy docelowej), do której […]

    Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie FLIMCO

    Spotkanie partnerów odbyło 3 i 4 października w Salerno (Włochy). Gospodarzem była firma Essenia UETP. Omawiane tematy dotyczyły wstępnej fazy i działań związanych z projektem, jego upowszechniania, zarządzania oraz uzgodniono przyszłe terminy. Projekt FLIMCO jest finansowany przez Komisję Europejską z programu Erasmus +, w ramach Kluczowego działania 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany […]