Nasze drugie spotkanie projektowe

    Szkoła językowa Eurospeak była gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie FLIMCO. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Southampton (UK) w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku. FLIMCO to skrót od Financial Literacy in Marginalised Communities, a projekt dotyczy umiejętności finansowych w społeczeństwach zmarginalizowanych. Tak, więc większość dyskusji dotyczyła tej społeczności (grupy docelowej), do której […]