O projekcie

  Financial Literacy in Marginalised Communities (FLIMCO)
  2018-1-UK01-KA204-048120

  Projekt „Financial Literacy in Marginalised Communities” ma na celu zwiększenie wiedzy finansowej społeczności zmarginalizowanych, uchodźców i młodzieży NEET, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji w codziennym życiu ze względu na stosunkowo niski poziom wiedzy finansowej. Naszym celem jest zapewnienie tym grupom wsparcia i szkoleń, których potrzebują, aby wypełnić lukę w ich umiejętnościach, wiedzy i podejściu do umiejętności finansowych.

  5 europejskich partnerów zaangażowanych w projekt to:

  1. Eurospeak Language Schools Ltd (UK) – eurospeak.org.uk
  2. Danmar Computers (Polska) – danmar-computers.com.pl
  3. Accion Laboral (Hiszpania) – accionlaboral.com
  4. Essenia UETP (Włochy) – esseniauetp.it
  5. SPES GmbH (Austria) – spes.co.at

  Inspiracją dla projektu były ostatnie projekty Erasmus + (FLY Project, The Home Budget Management Project) oraz nasilenie się społeczności i grup (takich jak uchodźcy, społeczności podróżników, młodzież NEET), które są w gorszej sytuacji z powodu ograniczeń i norm kulturowych, jeżeli mowa o zarządzaniu finansami czy umiejętności finansowych.

  Oczekujemy, że po zakończeniu projektu członkowie bezpośredniej grupy docelowej (nauczyciele i instruktorzy kształcenia i szkolenia zawodowego) zaangażowani w testowanie zwiększą zdolność do zapewniania wysokiej jakości uczenia się zmarginalizowanym i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uczniom.

  Cele, które mamy zamiar osiągnąć dzięki tworzonym przez nas rezultatom projektu:

  1. Podręcznik / Poradnik dotyczący związku między kompetencjami finansowymi a kulturalnymi aspektami zmarginalizowanych społeczności
  2. Ramowy program nauczania kompetencji finansowych
  3. E-Kurs na temat kompetencji finansowych dla marginalizowanych społeczności

  Results

  Handbook/Guide

  On the Relationship Between Financial Literacy and the Cultural Aspects of Marginalised Communities
   

  Framework

  Framework for Financial Literacy Curriculum
   
   

  e-Course

  e-Course on Financial Literacy for Marginalised Communities
   
   

  Ostatnie aktualności

  Nasze drugie spotkanie projektowe

  Szkoła językowa Eurospeak była gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie FLIMCO. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Southampton (UK) w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku. FLIMCO to skrót od Financial Literacy in Marginalised Communities, a projekt dotyczy umiejętności finansowych w społeczeństwach zmarginalizowanych. Tak, więc większość dyskusji dotyczyła tej społeczności (grupy docelowej), do której […]

  Read More

  Pierwsze spotkanie partnerów w projekcie FLIMCO

  Spotkanie partnerów odbyło 3 i 4 października w Salerno (Włochy). Gospodarzem była firma Essenia UETP. Omawiane tematy dotyczyły wstępnej fazy i działań związanych z projektem, jego upowszechniania, zarządzania oraz uzgodniono przyszłe terminy. Projekt FLIMCO jest finansowany przez Komisję Europejską z programu Erasmus +, w ramach Kluczowego działania 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany […]

  Read More